De Keyserstraat 5, 5462CN, Veghel

Auteur: Huub

Praktijk voor Life-coaching, Persoonlijk Leiderschap, Zelfontwikkeling en Gewoon Gelukkig zijn

TmdD: Haiku’s

Na het intense gedicht van gisteren even iets lichters. Met regelmaat schrijf ik ook Haiku’s, een kleine lichtere dichtvorm. Heerlijk om te doen op de late avond. Een paar kaarsen aan en een kaasje en een glas wijn. En dan maar laten komen wat er is. Haiku’s geven me de ruimte om heerlijk te fladderen…
Lees meer

TmdD: Loslaten

Dit gedicht schreef ik, ontving ik eigenlijk, tijdens het actief terugdenken aan het werkelijke doodsmoment. Zo nabij was ik nog nooit bij iemands vertrek van deze aarde geweest. Hoe was het ook al weer. Hoe zaten we erbij. Wat ging er aan vooraf. En dan opeens zijn er deze woorden, alsof ze door me heen…
Lees meer

TmdD: Dertien weken

Geschreven 30-03-2020 wat heb ik er goed aan gedaandie foto van je te makenvijf dagen onderwegin onze roller-coasterschertsend zei ik “dat is wel handigvoor op het bidprentje straks”dus was je er eensgoed voor gaan zittennu kijk ik naar die fotowaar jouw karakterzo helder in verschijnten ik zeg: “13 weken pas, lieve schat”nog steeds tel ik…
Lees meer

TmdD: Niet meer

Geschreven 27-03-2020 de opsomming door de oncoloogaan de hand van de eerste scannoemde nogal wat organendie waren aangedaansommige meervoudig gemelanomiseerdom het te kunnen bevattenbracht je het in kaartzodat wij het ook konden omarmende scan van je hoofdtwee weken latermaakte jouw kaart hopeloos achterhaaldhij moest nodig worden bijgewerktdat zou je nogeen aantal keren zo benoemenuiteindelijk bracht…
Lees meer

TmdD: Zwaartekracht

Geschreven op 13-02-2020 die ene boom in het arboretumdoet mij stoppenik voel me stil wordenterughoudendaar zat jij altijd zo graagik zie je zo weer zittenvol van aandachtdeze Metasequoiahoe diep hij in de aarde reiktzwaartekracht opdelftjouw Maagd- en aardenatuurverbondenademend met moeder aardehoe kan ik dan niethet is mijn Leeuwennatuurmijn hart openenvoor jouw verbonden vrouw-zijnen jouw hele…
Lees meer

TmdD: Gulzig

Na een periode intens geconfronteerd te zijn met De Dood nodigt dat mij ook uit, nadat de rust een beetje is wedergekeerd, om over De Dood en zijn relatie met Het Leven na te denken. Hoe verhouden die zich dan? Zijn ze zich bewust van elkaar. Natuurlijk zijn het de uitersten van één en dezelfde…
Lees meer

TmdD: Dankbaarheid

Geschreven op 01-08-2020 Het beste wat ikGeloof ik ooit gedaan hebWas alles uit mijn handen laten vallenZodat ik samen met jouDie laatste zestien maandenHeb geleefd met de mogelijkhedenDie de dood ons lietGeleefd wat voelt als ‘ten volle’Hoe voller kan hetDan wanneer je de dood in de ogen kijktEn hij zijn vinger naar je uitsteektAls zijn…
Lees meer

TmdD: Overname

de moedervlek die in 2013vanwege aanhoudende irritatiewerd verwijderdbleek een melanoom te zijnde prijs ervoor bij de huidspecialistwat extra centimeters op te offerende vijf jaar erna, tot en met 2018was het beter om maar klachtenvrijdoor te komenzodat je jezelf ‘clean’ mocht noemenbijna … … bijna was het volbrachttot augustus 2018een vergrote baarmoedermond(ik kon hem duidelijk voelen)en…
Lees meer